Fundacja Interregion Opoczno

Otwarcie punktu dystrybucji żywności w Mniszkowie

foto

Punkt dystrybucji żywności w Miszkowie otwarty w nowej siedzibie grupy Mniszków. W skromnej uroczystości wzięli uczestnicy Programu zatrudnienia socjalnego z Mniszkowa oraz zaproszeni goście: Wice Starosta Powiatu Opoczyńskiego Marcin Baranowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz, Radny Rady Powiatu Rafał Marszałek, oraz Sekretarz Urzędu Gminy Mniszków , Kierownik GOPS w Mniszkowie, Radni Rady Gminy. Początkowo, nowo otwarty punkt będzie obsługiwał   głównie uczestników Programu Zatrudnienia Socjalnego ale już w dniu otwarcia skierowano do niego ośmiu beneficjentów  z poza  programu. Docelowo mamy ambicje obsługiwać wszystkich mieszkańców gminy Mniszków.

Top