Fundacja Interregion Opoczno

FUNDACJA → O NAS

Fundacja INTERREGION została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 11.08.2004 r.  Fundatorami i założycielami fundacji są Ewa Kądziela, Wojciech Turek i Jacek Kaczmarczyk. Celem Fundacji INTERREGION jest dążenie do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych (bez względu na wiek, rodzaj i stopień niepełnosprawności), emerytów, osób bezrobotnych i bezdomnych, poszkodowanych przez los, osób samotnych oraz mniejszości narodowych.

Od początku swojego istnienia Fundacja Interregion skupiła się nad rozwiązywaniem tych problemów tworząc Środowiskowe Warsztaty Aktywizacji, organizując kursy językowe i szkolenia dla poszukujących pracy.

Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17.12.2008r. Środowiskowe Warsztaty Aktywizacji „Zielone Światło” otrzymały status Centrum Integracji Społecznej.

Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" w Opocznie jest przedsięwzięciem mającym na celu działania zmierzające do pomocy ludziom długotrwale bezrobotnym, wykluczonym społecznie itp. W ramach tych działań podopieczni mogą korzystać z różnego rodzaju kursów, warsztatów i spotkań integracyjnych zmierzających do zaktywizowania podopiecznych, pomocy w problemach osobistych i urzędowych. 

CIS "Zielone Światło" w Opocznie jest przede wszystkim przedsięwzięciem edukacyjnym, w którym osoby wykluczone z powodu długotrwałego bezrobocia, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i spotkaniach integracyjnych, uczą się zachowań społecznych i ekonomicznych, przygotowując się do pracy na otwartym rynku. CIS oferuje także swoim uczestnikom rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych w grupach wsparcia i samopomocy. Zatrudnienie socjalne jakim objęci są uczestnicy nie jest pracą zarobkową, ale aktywnością, dzięki której osoba wykluczona zdobywa umiejętności zawodowe, odzyskuje godność i wiarę w siebie. Chodzi także o to, by absolwent CIS-u, rozpoczynający długi i trudny proces powrotu na otwarty rynek pracy, po ukończeniu rocznego programu społecznej i zawodowej adaptacji nie znalazł się w takiej samej sytuacji, jak przed przystąpieniem do CIS-u, czyli bez pracy.

Ważnym elementem tych działań jest również zatrudnienie socjalne uczestników, dzięki któremu podopieczni mogą zdobywać nowe umiejętności zawodowe.

Wykwalifikowana kadra instruktorska, zaangażowanie oraz wysokie standardy wykonywania prac, gwarantują znakomitą, jakość świadczonych przez nas usług.

Top