Fundacja Interregion Opoczno

FUNDACJA → REFERENCJE

„...CIS "Zielone Światło" w Opocznie, jako podmiot współpracujący z Urzędem Miejskim wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na ulicach, placach i terenach komunalnych miasta Opoczna.[...] Z powierzonych obowiązków wywiązuje się dobrze. Dobrze też układa się współpraca między CIS a Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie [...] Prace wykonywane przez CIS w dużej mierze przyczyniają się do poprawy estetyki i czystości Opoczna...” 

Burmistrz Opoczna

„Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż Fundacja INTERREGION (jednostka tworząca CIS "Zielone Światło") korzysta z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oferowanych przez nasz urząd. 

Współpraca przebiega prawidłowo, Fundacja wywiązywała się z zawartych umów. Fundacja jest wiarygodnym partnerem....”

PUP Opoczno 

„W imieniu władz samorządowych i całej społeczności Powiatu Opoczyńskiego pragniemy podziękować za ogromy trud i zaangażowanie, jakie wkładacie Państwo w pracę i działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Swoją postawą wielokrotnie udowadniacie, że niesienie pomocy to nie tylko wypełnianie obowiązków zawodowych, ale przede wszystkim wypełnianie swojego powołania oraz misja w służbie drugiemu człowiekowi. [...]”

Przewodniczący Rady Powiatu                                                                                               Starosta

„Fundacja "Uśmiech Dziecka - To Nasz Cel" w Opocznie, Zespół Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie gorąco dziękują za trud i wielkie serce włożone w organizacje spotkań integracyjnych oraz pomoc dzieciom niepełnosprawnym” 

 Dyrekcja ZSS nr 2 w Opocznie

Top